Arbeidstoeleiding

Begeleiding, training en ondersteuning

Naast dagbesteding bieden wij ook arbeidstoeleiding. Wanneer er sprake is van hindernissen op een of meerdere leefgebieden kan dit met regelmaat zorgen voor een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zinvol werk

Bij Vilgertshof vinden wij dat ieder mens recht heeft op zinvol werk. 
Wij bieden begeleiding, training en ondersteuning op maat door middel van vooropgezette trajecten in samenwerking met externe partners. Startpunt is een uitgebreide intake gevolgd door het opstellen van een plan in samenspraak met de persoon.

Ieder mens heeft recht op zinvol werk

Doel & inhoud traject

Wij vinden het van belang om samen met de persoon tot de kern te komen en vanuit dat punt een basis op te bouwen met als doel passende werkzaamheden te vinden, binnen bijvoorbeeld de groenvoorziening of de tuinbouw.

Plaatsing op de arbeidsmarkt

Bij plaatsing ondersteunen wij de werkgever én werknemer binnen de geplaatste werkomgeving met behulp van een jobcoach waarbij er voortdurend sprake is van wederzijdse afstemming. Het streven is elke persoon te begeleiden in een traject met uiteindelijke plaatsing op de arbeidsmarkt, indien mogelijk tegen loonwaarde. Wij gunnen iedereen dit succes!

Wees welkom voor een vrijblijvend bezoek
om de sfeer van Vilgertshof te ervaren!

Onze deur staat altijd open

Tussendoor een bezoek brengen?
De koffie staat klaar!

William – 06 15 60 75 16
Rebecca – 06 23 35 29 34